Оцінка перспективності юних хортингістів

 

Оцінка перспективності юних хортингістів
 
Відбір дітей і підлітків, перспективних для занять хортингом, є основним завданням тренера.
Оцінка перспективності юних хортингістів має бути покладена в основу оцінки роботи спортивних шкіл та окремих тренерів з хортингу. Система дитячих спортивних змагань має розв'язувати завдання різнобічної оцінки перспективності юного спортсмена, тобто давати змогу оцінити:
- рівень генетично обумовлених якостей, які важко піддаються розвиткові - гнучкості, швидкості, координації, спеціалізованих сприйнять;
- ефективність техніки;
- здібність до навчання;
- психологічні особливості.
У практиці хортингу слід дотримуватись таких положень щодо ефективного спортивного відбору:
- комплексний підхід до контингенту, який відбирається. Критерії відбору базуються на комплексних дослідженнях вікової динаміки показників фізичного розвитку та рівня моторних здібностей;
- необхідність використання модельних характеристик при розробці критеріїв відбору;
- детальне вивчення закономірностей формування рухової функції дітей, без чого неможлива розробка тестів відбору;
- диагностування не навичок та умінь, а задатків (здібностей);
- особлива значущість морфологічних та психофізіологічних характеристик;
- необхідність оцінки біологічного віку;
- урахування рівня і спрямованості інтересів і мотивації спортсменів;
- поетапна оцінка перспективності.