Критерії відбору та прогнозування перспективності хортингістів на різних етапах підготовки

 

Критерії відбору та прогнозування перспективності хортингістів на різних етапах підготовки
 

Етап спортивної підготовки
Завдання відбору та прогнозування
Генотипні характеристики, які використовуються для оцінки спортивного обдарування/таланту у хортингу
1
2
3
Етап попередньої підготовки (І)
Оцінка здатності та доцільності вдосконалення у виді спорту - хортинг
1. Показники, що характеризують наявність профільних рухових якостей, які визначають ефективність діяльності у хортингу.
2. Ознаки соматичної та функціональної конституції з високою залежністю від генотипу та обмеженої мінливості у процесі спортивної підготовки.
3. Показники психомоторних здібностей, що обумовлені генотипом (профіль моторики; якості, які переважають; координаційна здібність; швидкість навчання рухових елементів та елементів спортивної техніки хортингу).
4. Психодинамічні характеристики (темперамент, емоційність, схильність до впливу різних мотивацій, стійкість до стрес-фактів).
5. Показники аеробної та анаеробної працездатності за умов дозованого навантаження доступної потужності.
6. Показники фізичного розвитку та біологічної зрілості.
Етап початкової спортивної спеціалізації (ІІ) та поглибленого тренування (ІІІ)
Виявлення здатності до адаптації та умов спеціалізованого тренування, виявлення функціонального потенціалу резервних можливостей організму
1. Показники, що характеризують можливості вегетативної нервової системи, системи мобілізації м'язового метаболізму, системи регуляції активності нервово-м'язового апарату.
2. Показники ефективного використання аеробного та анаеробного потенціалу для вдосконалення спеціальних рухових якостей та спеціальної підготовленості.
3. Ефективність реалізації координаційного потенціалу під час освоєння базової техніки хортингу.
4. Стійкість організму до навантаження, ефективність процесів відновлення, темпи компенсаторних пластичних перебудов у м'язах.
5. Ступінь і темпи розвитку спеціалізованих сприйнять (почуття часу, рухів, ступеня м'язового напруження та зусиль, що розвивають) - показники гостроти сприйняття та диференціювання чутливості м'язів.
6. Темпи приросту показників провідних рухових якостей та координації у тренувальних циклах - тренованість, адаптивність, норма реакції організму на тренувальні навантаження різного характеру, обсягу, інтенсивності. 
Етап спортивного вдосконалення (ІV)
Виявлення можливостей досягнення високих спортивних результатів у змаганнях, підтримання високої функціональної готовності протягом тривалих періодів підготовки та змагальної діяльності
1. Відповідність індивідуальних морфофункціональних характеристик спортсмена до критеріїв та модельних характеристик хортистів міжнародного рівня.
2. Оцінка стану функціональних резервів хортиста та динаміка їх використання у процесі довготривалої адаптації та розвитку тренованості.
3. Показники рівня та різнобічності технічної підготовленості, арсеналу технічних прийомів, рівень моторного інтелекту, раціональність застосування техніки рухів у комбінаціях двобою.
4. Стійкість до змаганльних стресів - здатність до психічної саморегуляції, мобілізації зусиль, концентрації уваги, оперативності розв'язання рухових завдань, стабільність технічних навичок та координації.
5. Здатність до взаємодій, інтуїція та екстраполяція ситуацій двобою, точність самооцінки та оцінки суперника, значення та вплив на вибір відношення до справи, інші психологічні характеристики.