Робочий план (орієнтовний), 1-2-й рік навчання

 

Робочий план (орієнтовний), 1-2-й рік навчання
 
       При складанні робочого плану заняття викладач-тренер керується графіком навчального плану та програмою. Графік допомагає викладачу дотримуватися певної послідовності щодо вивчення навчального матеріалу, а програма визначає конкретний і детальний зміст занять.
       У робочому плані занять навчальний матеріал можна розташувати графічно або текстуально. При графічному розташуванні його доцільно складати по етапах навчання, а при текстуальному - на кожний місяць занять. Якщо викладач попередньо складе графічний робочий план занять, то в подальшому йому легше буде скласти текстуальний.
       У графічному робочому плані занять викладач перераховує теоретичний і практичний матеріал, який слід вивчити на даному етапі навчання, і відмічає хрестиками, на якому занятті, що буде вивчатися, повторюватися. У текстуальному плані він перераховує основні вправи, технічні дії, тренувальні сутички і вказує час, який відводиться на них протягом заняття.