Конспект тренувальних занять: основні завдання (орієнтовні) для груп початкової підготовки І-ІІ-ІІІ року навчання (8-9, 9-10, 10-11 років)

 

Конспект тренувальних занять: основні завдання (орієнтовні)
для груп початкової підготовки І-ІІ-ІІІ року навчання (8-9, 9-10, 10-11 років)
 

Вік, років:
8-9
9-10
10-11
Ознайомлення з основними елементами хортингу
 
Навчання уміння виконувати загальнорозвиваючі та спеціальні вправи хортиста, а також основних елементів базової техніки хортингу
 
Навчання засобів розвитку ЗФП і СФП у різних іграх
 
Складання контрольних нормативів з технічної підготовки
 
Складання контрольних нормативів із ЗФП і СФП
Вдосконалення уміння виконувати ЗРВ у рухливих іграх
 
Навчання спеціально-підготовчих вправ хортиста
 
Навчання техніки хортингу згідно програми
 
ЗФП і СФП у рухливих і спортивних іграх
 
Знання засад теорії і практики змагань
 
Швидкісно-силове тренування з партнером та без нього
Вдосконалення ЗРВ, спеціально-підготовчих вправ хортиста
 
Навчання техніко-тактичної майстерності згідно програмного матеріалу
 
Вдосконалення ЗФП та СФП
 
Поняття про моральну і вольову підготовку
 
Складання контрольних нормативів із ЗФП і СФП
 
Вдосконалення базових ударів руками та ногами у тулуб