Орієнтовна форма запису конспекту занять для груп спортивного вдосконалення І-ІІ року навчання

 

Орієнтовна форма запису конспекту занять
для груп спортивного вдосконалення І-ІІ року навчання
 

Зміст заняття
Методичні вказівки
Підготовча частина (30 хв.)
Шикування, рапорт, пояснення основних завдань (3 хв.)
Ходьба, ходьба з прискоренням і переходом на біг, з високо піднятими колінами, закидаючи п'яти назад, лівим і правим боком, схрещуючи ноги (300 м)
Перехід до уповільненої ходьби і виконання загальнорозвиваючих вправ (5 хв.): змахи руками знизу-догори; в.п. руки перед грудьми, розведення рук в боки; колові обертання рук у плечовому суглобі вперед-назад; повороти тулуба вправо-вліво з одночасним рухом рук в однойменний бік повороту; махові рухи ногами вгору, торкаючись прицьому різнойменною рукою носка ноги; поклавши руки на потилицю, рухи головою вперед-назад, вліво-вправо за умови активного опору рук.
Акробатичні вправи (5 хв.)
перкиди через голову, через праве та ліве плече, назад через партнера із страховкою, переворот через партнера за допомогою рук спиною, підйом розгином, переворот боком "колесо"
підйом розгином з плеч, переворот вперед, сальто вперед.
Ставши на міст із положення на спині, виконати рухи вперед-назад з поворотом голови по черзі вправо та вліво.
Перевороти через міст на голові. Падіння на міст зі стійки з наступним відходом вправо і вліво (7-10 хв.)
Виконання спеціальних підготовчих вправ хортиста
 
 
 
 
 
Вправи виконуються у сполученні з ходьбою
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконуються на хорті по діагоналі
 
 
Вправи виконуються з наростаючою швидкістю
Основна частина (1 година, 45 хв.)
Навчання прямого та бокового удару з переходом у кидкову атаку кидком через стегно захватом руки і голови (55 хв.)
- показ прийому в цілому;
- пояснення методики виконання прийому в цілому і по частинах;
- виконання прийому з індивідуальним виправленням помилок;
- виконання прийому на оцінку;
- виконання прийому груповим методом;
- виправлення основних помилок і недоліків.
Навчання утриманню з боку голови (20 хв.)
- показ утримання в цілову з опіром партнера;
- навчання вірного утримання в статичному положенні;
- виконання прийому з невеликим опіром;
- виконання прийому з повним опіром на час.
Практичний розбір основних варіантів проведення блокувань проти удару ногою у тулуб і захистів проти кидка передня підніжка (10 хв.)
Блокування долонним блоком з лівої та правої сторони, захоплення ударної ноги.
Захисний варіант закрокування за ногу атакуючого при контрдії проти передньої підніжки.
Контратакуючі дії:
- кидок з утриманням ударної ноги підсічкою опорної ноги;
- кидок посадка під дві ноги проти кидка передня підніжка;
- виведення з рівноваги та відповідні удару у верхній рівень проти кидка передня підніжка
 
Заключна частина (3-5 хв.)
Повільний бій; ходьба
Вправи на уповільнення дихання і розслаблення
Вправа на увагу "Заборонені рухи" (3-5 хв.)
 
Шикування, підведення підсумків.
 
 
Ті, що порушили правила, виконуючи вправи, вибувають з гри і стають глядачами