Система змагань у хортингу

 

Завдання та функції змагань у хортингу зіноманітні. Великі офіційні змагання завершують тривалі етапи підготовки хортистів, у значній мірі визначають систему відбору спортсменів, організацію та методику їхньої підготовки. Інші змагання можуть бути відбірковими і бути важливим чинником підвищення спеціальної тренованості.
Розрізнюють чотири рівня змагань: підготовчі, контрольні, відбіркові, основні.
Підготовчі змагання. Їх основною метою є адаптація спортсменів до умов змагальної боротьби, вдосконалення раціональної техніко-тактичної схеми змагальної діяльності, набуття змагального досвіду.
Контрольні змагання. У них перевіряється спроможність спортсмена, рівень його підготовленості, ефективності завершеного етапу підготовки. Результати змагань є основою для складання програми подальшої підготовки спортсмена. Контрольними можуть бути офіційні змагання різного рівня і спеціально організовані.
Відбіркові змагання. Такі змагання проводяться з метою виявлення найсильніших спортсменів для участі у наступному етапі змагань.
Основні змагання. Головна мета участі в таких змаганнях - перемога, або виборювання якомога вищого місця. Спортсмена орієнтують на досягнення максимального результату, повну мобілізацію функціональних можливостей у процесі змагальної боротьби. Ці змагання дають змогу об'єктивно оцінити сили спортсмена, співставити якість проведеної навчально-тренувальної роботи.
Під час планування змагальної практики юного хортиста керуються такими положеннями. За станом здоров'я, фізичними та психічними можливостями хортист має бути готовий до розв'язання завдань, які поставлені передним. Змагання слід добирати так, щоб за спрямованістю та ступенем важкості вони відповідали завданням та особливостям етапу підготовки.
       Роль та місце різних змагань суттєво різняться залежно від етапу багаторічної підготовки. На початкових етапах багаторічної підготовки планують тільки підготовчі та контрольні змагання. Змагання проводять рідко, без спеціальної підготовки до них. Їхньою основою є контроль за ефективністю тренувального етапу, що минув, набуття змагального досвіду, підвищення емоційної насиченості процесу підготовки. Із зростанням кваліфікації хортистів, на наступних етапах багаторічної підготовки кількість змагань зростатиме, у змагальну практику вводитимуться відбіркові та основні змагання. Кількість та роль останніх є найбільшими на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей.