Критерії оцінки праці тренера-викладача з хортингу

 

Критерії оцінки праці тренера- викладача з хортингу
 
Основними критеріями оцінки праці тренера є такі показники:
- на етапі попередньї підготовки: стабільність контингенту учнів, рівень фізичного розвитку, фізичної підготовленості і кількість учнів, яких зараховано до груп початкової підготовки;
- на етапі початкової спортивної спеціалізації: виконання спортсменами, які навчалися на етапі попередньої підготовки не менше, ніж 1 рік, нормативних вимог з фізичної, спеціальної, технічної підготовки, а також рівень показаних ними спортивних результатів;
- на етапі поглибленого тренування та спортивного вдосконалення: виконання спортсменами-чнями вимог програми хортингу: для спортсменів 18 років і старше - не менше 1 розряду, для спортсменів до 18 років - не менше 1 юнацького розряду.