Додаток 1. Прийом заліку з підготовки cуддів з хортингу у спортивній школі

 

Додаток 1
 
Прийом заліку з підготовки cуддів з хортингу у ДЮСШ, СДЮШОР
 
Комісією у складі голови комісії ______________________________________________
та членів комісії___________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
проведено перевірку знань учнів семінару з підготовки___________________________
________________________________________________________________________,
що проводився з ____________________ по ____________________ 20____ року.
 
 

№ пп.
Прізвище, ім'я, по батькові
Оцінка
Загальна оцінка
Теорія
Практика
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
...
 
 
 
 

 
 
Голова комісії: ___________________________________________________
Члени комісії: ___________________________________________________;
                     ___________________________________________________.
 
 
Дата: "______"___________________20____р.