Продовження додатку 1. Постанова /Розпорядження/ керівника спортивної школи

 

Продовження додатку 1
 
Постанова /Розпорядження/ № ________________
 
 
Про присвоєння звання ______________________________________________________
                                                    (громадського інструктора, cудді зі спорту)
"______"___________________20___р.
На підставі протоколу прийому заліку в учнів семінару з хортингу, проведеного
__________________________________________________________________
                                            (назва організації)
з _______________ по ______________ 20 ____ року, присвоїти звання:
                           _________________________________________ з хортингу
                                 (громадського інструктора, cудді зі спорту)
 
 

№ пп.
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Місце навчання
1.
 
 
 
2.
 
 
 
...
 
 
 

 
Місце печатки _________________________________ Підпис
                                    (керівник організації)