Додаток 2. ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА СПОРТСМЕНА (зразок)

 

 
Додаток 2
 
ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА СПОРТСМЕНА
 
Прізвище, ім'я,
по батькові _____________________________, дата, рік народження _____________.
Вид спорту __________________. Рік, місяць початку занять спортом______________.
Спортивна школа ____________________. Спортивне товариство_________________.
Місто, область ___________________________________________________________.
 

Група
Рік навчання
Дата обстеження
Фізичний розвиток
Висновок лікаря
Зріст, см
Маса тіла, кг
Сила, кГс
ЖЄЛ, мл
МСК
мл/хв
мл/хв/кг
Вихідні дані при зарахуванні в ДЮСШ
Початкової підготовки
1-й
 
 
 
 
 
 
 
 
2-й
 
 
 
 
 
 
 
 
3-й
 
 
 
 
 
 
 
 
Навчально-тренувальна
1-й
 
 
 
 
 
 
 
 
2-й
 
 
 
 
 
 
 
 
3-й
 
 
 
 
 
 
 
 
4-й
 
 
 
 
 
 
 
 
5-й
 
 
 
 
 
 
 
 
Спортивного вдосконалення
1-й
 
 
 
 
 
 
 
 
2-й
 
 
 
 
 
 
 
 
Вищої  спортивної майстерності
1-й
 
 
 
 
 
 
 
 
2-й