Федерація в ЗМІ

 


Діхтяренко З. М., П'ятіков С. В. І Всеукраїнський суддівський семінар із хортингу. Публікація наукової статті в науково-методичному журналі "Фізичне виховання в рідній школі", № 4 (110), 2017 рік

ДІХТЯРЕНКО ЗОЯ МИХАЙЛІВНА - голова науково-методичної колегії Української федерації хортингу, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, майстер спорту України з хортингу

П'ЯТІКОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ - віце-президент Української федерації хортингу, голова Суддівської колегії УФХ, Президент Волинської обласної федерації хортингу, майстер спорту України з хортингу

Хатько А.В. Біомеханіка ударів у хортингу. Публікація наукової статті в науково-методичному журналі "Фізичне виховання в рідній школі", № 4 (110), 2017 рік

ХАТЬКО АЛЛА ВІКТОРІВНА - заступник голови науково-методичної колегії Української федерації хортингу, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти  Бердянського державного педагогічного університету, майстер спорту України з хортингу

Діхтяренко З. М. Фізкультурно-патріотичний гурток "Оздоровчий хортинг" - один із засобів виховання патріотизму в дітей 5-10 років. Публікація наукової статті в науково-методичному журналі "Фізичне виховання в рідній школі", № 3 (109), 2017 рік

ДІХТЯРЕНКО ЗОЯ МИХАЙЛІВНА - голова науково-методичної колегії Української федерації хортингу, Вчений секретар Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України, доцент кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, майстер спорту України з хортингу

Шаповалов Б. Б. Роль та місце поліцейського хортингу в процесі формування готовності школярів до дій в екстремальних умовах. Публікація наукової статті в науково-методичному журналі "Фізичне виховання в рідній школі", № 4 (110), 2017 рік

ШАПОВАЛОВ БОРИС БОРИСОВИЧ - президент Міжнародної федерації поліцейського хортингу та Федерації поліцейського хортингу України, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат психологічних наук, доцент

Єрьоменко Е.А. Засади формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді засобами хортингу. Публікація наукової статті в науковому часописі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/. Випуск 10 (80), 2016 рік
У науково-методичному журналі «Фізичне виховання в рідній школі» № 5 (106) 2016 року опублікована стаття про турніри з хортингу
 
Також у цьому номері опублікована інформація про День народження хортингу - 25 березня, чемпіонат України з хортингу 2016 року, захист першої дисертації з хортингу та методичний посібник "Хортинг - школа сили і честі юного українця".
 

Ведуча рубрики - Діхтяренко Зоя Михайлівна, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, голова Об'єднання педагогів і науковців України, майстер спорту України з хортингу, член кафедри ЮНЕСКО в Україні, голова науково-методичної колегії Української федерації хортингу

Стаття "Гра з Хортиці" про Національну дитячо-юнацьку військово-спортивну гру "Хортинг-Патріот" у газеті - офіційному виданні Міністерства освіти і науки України "Освіта України" № 42 (1451) від 19 жовтня 2015 року

 

Стаття на фейсбуці "МАЄМО РОЗВИВАТИ СВОЄ"

Доповідь Єрьоменка Е.А. "Хортинг як засіб виховання наполегливості в школярів 6-7 років" на V науково-методичній конференції Інституту фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова "Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров'я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту". 20-21 березня 2014 року, м. Київ

СЕРТИФІКАТ учасника V науково-методичної конференції Інституту фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ПРОГРАМА V науково-методичної конференції Інституту фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. Варіативний модуль "Хортинг". Публікація програми у науково-методичному журналі "Фізичне виховання в рідній школі". № 1 (89), 2014 рік, січень-лютий
Єрьоменко Е.А. Реалізація проблеми наступності в процесі виховання наполегливості у дошкільників та молодших школярів засобами хортингу. Публікація наукової статті у збірнику наукових праць "Вісник Інституту розвитку дитини" Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: Філософія, педагогика, психологія. Випуск 30, 2013 рік
 
Тимчик Микола Валерійович
Кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України
Єрьоменко Е.А., Острянська О.А. Засоби формування міжособистісної злагоди у вихованців 5-6 років у процесі занять хортингом. Публікація наукової статті в науковому часописі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/. Випуск 14 (41), 2013 рік
Ерёменко Э.А. Воспитание настойчивости у детей 6-7 лет в процессе занятий хортингом. Публикация научной статьи в научном периодическом издании "Сибирский педагогический журнал" Новосибирского государственного педагогического университета. Выпуск № 6, 2013 г. Журнал включен в "Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук" ВАК Российской Федерации, редакция которого утверждена решением Президиума Высшей Аттестационной Комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 года № 6/6
Стаття "Турнір з хортингу проведено вперше" у ірпінській районній газеті Київської області "Ірпінський вісник" за січень 2014 року
Єрьоменко Е.А. Практичний матеріал програми хортингу для виховання наполегливості у дітей 6-7 років. Публікація наукової статті у науково-теоретичному журналі Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту "Актуальні проблеми фізичної культури і спорту". Випуск № 28 (3), 2013 рік
Єрьоменко Е.А. Виховання наполегливості в молодших школярів у процесі занять хортингом через педагогічні умови. Публікація наукової статті у збірнику наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи". Випуск 46, 2013 рік
Мельник Н., Гречаний О. Духовно та фізично вдосконалюємося на заняттях із хортингу. Публікація наукової статті в щомісячному науковому фаховому журналі "Заступник директора школи". Випуск 12, грудень 2013 року
Єрьоменко Е.А., Острянська О.А. Перспективність і наступність у реалізації змісту з основ здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів (на прикладі програми "Хортинг для здоров'я, наполегливості, злагоди дитини"). Публікація наукової статті в науковому часописі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/. Випуск 13 (40), 2013 рік
Єрьоменко Е.А. Виховання наполегливості в школярів 6-7 років як умова ефективності навчальних занять хортингом. Публікація наукової статті в науковому часописі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/. Випуск 12 (39), 2013 рік
Наукова стаття і доповідь Єрьоменка Е.А. "Характеристика програми навчання з хортингу для дітей та молоді" у матеріалах звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України "Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал", випуск № 3, 2013 рік
Стаття "Первые награды феодосийских хортингистов" у газеті Феодосійської міської ради "Победа" № 42 (15865) від 18 квітня 2013 року
Стаття про успіхи місцевої федерації хортингу "Джанкойцы - сильнейшие" у газеті Джанкойській міській газеті "Заря Присивашья" від 11 травня 2013 року
Стаття "Хортинг - украинский вид спорта" у Дніпродзержинській міській газеті "Событие" № 46 (846) від 14 листопада 2012 року
Стаття "Краяни полюбляють битися по-українськи" у Закарпатській обласній газеті "Закарпатська правда" № 29 (15647) від 28 липня - 3 серпня 2012 року
Стаття "Національний вид спорту" у черкаській газеті "Масштабний проект" за підтримки Горбенко Наталії. 2012 рік
Интервью "Эдуард Ерёменко: Хортинг. Философия украинского единоборца" во всеукраинском спортивном журнале "БОЕВЫЕ ИСКУССТВА. Ключ к совершенству" № 6 - 2012 г.
Стаття "Президент - есть, осталось стать столицей" у черкаській обласній газеті "Акцент" № 21 від 23 травня 2012 року
Стаття "Хортингисты, так держать!" у кримській республіканській газеті "Голос Крыма" № 26 (964) від 29 червня 2012 року про проведення Всеукраїнського Турніру з хортингу у сел. Капсихор (Морське) м. Судак 19 червня 2012 р.
Рубрика "Авторитетное мнение", интервью руководителей хортинга Александра Кузнецова, Алексея Семигала, Азы Шульги во всеукраинском спортивном журнале "БОЕВЫЕ ИСКУССТВА. Ключ к совершенству" № 6 - 2012 г.
Стаття "Мукачівський Хортинг: сходами вгору!" у мукачівській міськрайонній газеті "Мукачево" № 25 (925) від 21 червня 2012 року
Брошюра Відкритого Всеукраїнського Турніру з хортингу серед усіх вікових груп у cмт Лазурне Скадовського району Херсонської області 2 червня 2012 року на спортивній базі пансіонату "ПАРУС" за підтримки голови Скадовської райдержадміністрації Єгора Устинова
Сюжет 5-го телевізійного каналу про Чемпіонат України з хортингу серед молоді, 4 березня 2012 року, м. Бровари
Сюжет на телеканалі "1-й Дніпропетровський" про Чемпіонат Дніпропетровської області з хортингу у м. Дніпропетровську 12.02.2012 року, присвяченому 23-річниці закінчення війни у Афганістані
Стаття "Тячівські хортингісти здобули тріумфальну перемогу" у інформаційному віснику Тячівщини "Дружба" № 19-20 (8682-8683) від 18 лютого 2012 року.
Сюжет на Дніпродзержинському місцевому телебаченні про виступ дніпродзержинських хортингістів на Чемпіонаті Дніпропетровської області з хортингу у м. Дніпропетровську 12.02.2012 року, присвяченому 23-річниці закінчення війни у Афганістані
Стаття "Вдалий виступ хортингістів" у Марганецькій міській громадсько-політичній газеті "Шахтар Марганця" № 7 (10206) від 16 лютого 2012 року.
Стаття "Хортинг осваивают школьники" у Мар'їнській районній громадсько-політичній газеті "Мар'їнська нива" № 53 (10794) від 31 грудня 2011 року.
Стаття "Хортинг - спорт безстрашних" у броварській міській газеті "Київщина - мала Батьківщина" № 3, лютий 2012 року.
Стаття "Хортинг для всех. С этого года в Черкасских школах появится новый факультатив" у черкаській обласній газеті "Акцент" № 30 (863) від 20 липня 2011 року.
Стаття "Вдалий виступ Марганецьких хортингістів" у Марганецькій міській громадсько-політичній газеті "Горняцкий вестник" № 7 (503) від 17 лютого 2012 року.
Стаття "Усі - на хортинг? Тепер хортингу будуть навчати в усіх школах міста" у Черкаській міській газеті "Вечірні Черкаси" № 30 від 27 липня 2011 року.
Стаття "Володимир Сікан: "Новий вид єдиноборства дістався Житомира" у Житомирській обласній газеті "20 хвилин" № 44 (358) від 02 листопада 2011 року.
"Хортинг стануть вивчати на уроках фізкультури". Телеканал "Вікка", м. Черкаси. Сюжет 09 жовтня 2011.
Стаття "Изучать хортинг будут все. Школьные уроки преобразятся" у черкаській обласній газеті "Акцент" № 40 (873) від 28 вересня 2011 року.
Стаття "Хортинг - в кожну школу, в кожен ВУЗ" у мукачівській міськрайонній газеті "Мукачево" № 45 (894) від 17 листопада 2011 року.
Стаття "Спортивний осередок хортингу - в Тячіві" у Тячівській районній газеті "Тячів" № 52 (366) від 31 грудня 2011 року.
Сюжет "Хортинг в Днепропетровске". Днепропетровский государственный телеканал. "Ранковий настрій". В студії Сергій Бабурнич та Юрій Васецький.
Стаття "Будь на вершині спорту разом із хортингом!" у Черкаській міській газеті "Вечірні Черкаси" № 45 від 9 листопада 2011 року.
Стаття "Хортинг - у кожну школу!" у Закарпатській обласній газеті "Наша справа" № 5 (017) від 10-16 листопада 2011 року.
Стаття "Хортинг відроджує українське тіловиховання серед молоді" у бібрській місцевій газеті у Львівській області "Погляд" № 43 (362) від 24 листопада 2011 року.
Стаття "Свято хортингу в Черкасах" у черкаській обласній газеті "Молодь Черкащини" № 45 (5089) від 09 листопада 2011 року.
Стаття "У краї побільшає школярів-хортингістів" у Закарпатській обласній газеті "Ужгород" до 20 річчя Незалежності України.
Журнал Черкаської обласної федерації хортингу, виданий з нагоди проведення у м. Черкаси Чемпіонату України з хортингу 5-6 листопада 2011 року.
хортинг Стаття про хортинг "Хортинг: гостей принимали, места занимали" у черкаській обласній газеті "Акцент" № 46 (879) від 9 листопада 2011 року.
Стаття "Результат - це командна праця" у мукачівській міськрайонній газеті "Мукачево" № 22 (871) від 10 червня 2011 року.
Стаття "Турбота про підростаюче покоління - головна наша мета" у мукачівській міськрайонній газеті "Мукачево" № 7 (856) від 24 лютого 2011 року.
Стаття "Українське бойове мистецтво Хортинг" у всеукраїнській історичній культурологічній газеті "Експедиція" № 1 (103) за 2011 рік.
Стаття "Хортинг - спорт, народжений в Україні" у мукачівській міськрайонній газеті "Мукачево" № 37 (834) від 17 вересня 2010 року.
Інформаційний журнал Одеської обласної федерації з нагоди проведення у м. Одесі першого міжнародного турніру з хортингу серед юнаків, кадетів та юніорів 5 вересня 2010 року.
Стаття "Свого навчаймось! Хортинг. На закарпатті з'явився новий вид спорту"у ужгородській обласній газеті, 2010 рік.

 

Стаття "Хортинг: вид спорту, народжений в Україні. Комплексна система вдосконалення особистості"

у новорічному виданні журналу Верховної Ради України "НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ" часопис Депутатського клубу "Парламент"

№ 12 (60) грудень 2009 року.

Стаття "Відроджуємо українські бойові мистецтва" у броварській міській газеті "Громадсько-політичний вісник "Броварська Варта" від 06.11.2009 р.
Стаття "Новый вид спорта появился в Чернигове" на Черниговском городском портале от 16 апреля 2009 г.
Стаття "У Дніпродзержинську зареєстровано міський осередок Всеукраїнської Федерації Хортингу" на офіційному сайті Дніпродзержинської міської ради от 18.08.2009 р.

Стаття "ОБЕРИ СВІЙ ШЛЯХ ДО ДОСКОНАЛОСТІ!" у Новоград-Волинській щотижневій газеті "ЗВЯГЕЛЬ-ІНФОРМ" Вересень 18, 2009.

Юридичні

новини

Online

Офіційно опублікований Наказ Міністерства юстиції України про реєстрацію Міжнародної   громадської організації "Міжнародна Федерація Хортингу".

Наказ вiд 06.08.2009 № 1423/5

Стаття "У пам'ять про тих, хто не повернувся з бою" у вишгородській міській газеті "СЛОВО" № 7 (4707) від 13 лютого 2010 р. про Відкритий Чемпіонат м. Вишгорода з хортингу до 21-ї річниці виводу радянських військ з Афганістану та вшанування пам'яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів, який відбувся 06.02.2010 р. на базі вишгородської ДЮСШ.
Стаття "Первый семинар - первый успех" у Одеському спортивному журналі від 05.12.2010 р.