Членство у Федерації

      Вступ у члени Української Федерації Хортингу    


 

Анимашки ЗвездыЗагальний порядок подання та оформлення вступних документів для фізичних та юридичних осіб

 

Порядок оформлення та умови подання вступних документів для фізичних осіб для вступу в якості індивідуального члена ВГО «Українська Федерація Хортингу»).
 
1. Досягти вік 14 (чотирнадцять) років.
4. Сплатити вступний внесок в розмірі ___________(після ухвалення рішення про прийняття в індивідуальні члени ВГО «Українська Федерація Хортингу»).
5. Щорічно оплачувати членський внесок в розмірі, встановленому рішенням керівного органу - Президією ВГО «Українська Федерація Хортингу».
 
Взірець заяви фізичної особи для вступу в якості індивідуального члена ВГО "Українська Федерація Хортингу"
Встановлена форма анкети індивідуального члена ВГО "Українська Федерація Хортингу"

Анимашки Трехмерные 3D

Порядок оформлення та умови подання вступних документів для юридичних осіб (організацій) для вступу в якості колективного члена ВГО «Українська Федерація Хортингу»).
4. Подати заяву на вступ, на бланку організації за підписом компетентного посадовця про вступ до Федерації з додатком завірених печаткою організації копій наступних документів:
А). Виписка з протоколу компетентного керівного органу Організації з рішенням про вступ до Федерації.
Б). Копія статуту Організації, завірена.
В). Копія свідоцтва про реєстрацію організації.
Г). Копія свідоцтва про внесення організації до єдиного реєстру.
Д). Копія свідоцтва про постановку на податковий облік.
Е). Перелік членів організації з вказівкою посад (у вільній формі).
І). Сплатити вступний внесок в розмірі (після ухвалення рішення про прийняття в колективні члени ВГО «Українська Федерація Хортингу»).
К). Щорічно оплачувати членський внесок в розмірі, встановленому рішенням керівного органу - Президією ВГО «Українська Федерація Хортингу».
 
Взірець заяви організації юридичної особи для вступу в якості колективного члена ВГО "УФХ"
Форма протоколу рішення керівного органу юридичної особи про вступ в колективні члени ВГО "УФХ"
Встановлена форма анкети організації - юридичної особи для вступу колективним  членом ВГО "УФХ"
Встановлена форма анкети керівника організації - юридичної особи для вступу колективним  членом ВГО "УФХ"

       Ваші заява і документи будуть розглянуті на найближчому засіданні Президії Федерації і Президент Федерації, на підставі рішення Президії Федерації прийме Вас в члени Федерації.
Умови і порядок вступу до
ВГО «Українська Федерація Хортингу» розроблені і діють відповідно до законодавства України і є обов'язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами, бажаючими вступити в організацію.