М’язова система

1. Фіброзні канали.

На межі з кісткою фасція передпліччя утворює на протилежній стороні поперечне потовщення в вигляді зв’язки, яка має назву retinaculum extensorum. Ця зв’язка при допомозі відростків  зростається з протилежною поверхнею променевої і ліктьової кісток. Між цими відростками під зв’язкою знаходиться 6: частину кістково-фіброзних, частину тільки фіброзних каналів, через які проходять сухожилля розгиначів пальців і кісті.

В першому каналі проходять сухожилля m/ abductor pollicis longug i m. Extensor pollicig brerig. В другому – сухожилля mm. Extengoreg carpi radialeg londuf et brevig. В третьому, який перехрещує навкіс попередній – сухожилля m. Extensor pollicis longuf;  в четвертому – сухожилля m. Extensor indicis; в п’ятому, розміщеному більш поверхнево – сухожилля m. Extensor digiti minimi і, кінець в шостому сухожилля m. extensor capri wnaris. Стінки каналів вистелені синовіальною оболонкою, яка вище і нижче retinaculum extensorum закручується на сухожиллі і покриває їх, утворює сухожильні піхви, протилежних м'язів. Кількість піхов дорівнює числу каналів.

Розрізняють 4 фіброзні канали нижніх кінцівок. Самий латеральний і самий широкий канал, який знаходиться під самим початком retinaculum mm. extensorum, snferiurs, пропускає сухожилля m. digitorum longus i m. peroneug terting. Слідуючий канал пропускає сухожилля m. extensor hallucis longuf, а третій, самий медіальний – сухожилля m. tibialig aherior. Сухожилля проходять через канали, оточуються синовіальними піхвами. Четвертий канал, що лежить після середнього закінчується судинними нервами.

 

2. Долонний апоневроз.

На поверхні долонній поверхні фасцій в середині долоні значно потовщена і утворює там міцний долонний апоневроз, який представляє продовження сухожилля. Долонний апоневроз має форму трикутника, вершина якого лежить на retinaculum flexorum, основа ж направлена до пальців, де апоневроз розходиться на чотири плоских пучки, між якими протягуються поперечні волокна. Під апоневрозом лежить плоска фіброзна зв’язка, яка утримує сухожилля згиначів і тому носить назву retinaculum flexorum. По двох сторонах долонного апоневрозу, де він переходить в тонкі пластинки, одягаючи thenar i hypothenar від нього в глибину відходять фасціальні листки, які зростаються з глибокою фасцією долоні. Значить в середній частині долоні знаходиться вмістилище, в якому залягають сухожилля згиначів, і mm. lumbricales. Крім глибокої фасції долоні, існує ще фасція, яка покриває міжкісткові м'язи на протилежній стороні кисті, зрощуючись з надкіснецею кісток поясу.

 

3. Синовіальні піхви.

В області променево-зап'ястного суглоба заходиться 3 канали.

В ліктьовому каналі проходять ліктьові нерви і судини. В canalis capri radialis лежить сухожилля flexor capri radialas оточене синовіальними піхвами. В canalis carpalis знаходяться 2 відділенні синовальні піхви: 1) для сухожилля mm. flexores digitorum superficialis et profurdus і 2) для сухожилля m. flexoris pollicis longus. Перше представляє розташований медіально об’ємний мішок, який захоплює 8 сухожиль глибокого і поверхневого згиначів пальців. Зверху він виступає на 1-2 см проксимальніше retinaculum flexorum, а знизу доходить до середини долоні. Тільки зі сторони мізинця він продовжується вздовж сухожиль, які згинають його довгі м'язи, оточуючи їх і досягаючи разом з ними основу дистальної фаланги 5 пальця.

Друга піхва розташована латерально, представляє собою довгий і вузький канал, в якому зафіксовано сухожилля довгого згинача великого пальця. Зверху також виступає на 1-2 см проксимальніше, а знизу продовжується вздовж сухожиль до основи листальної фаланги першого пальця. Решта 3 пальця мають окремі піхви, які захоплюють сухожилля згиначів відповідного пальця. Ті піхви простягаються від лінії п'ястно-фалангових сполучень до основи кистьових фаланг. Значить, ІІ-IV пальці на долонній стороні мають ізольовані піхви для сухожиль своїх спільних згиначів, в на відрізку відповідних дистальних половина п’ясних кісток, вони зовсім позбавлені.

 

4. Пахвова ямка.

Пахвова ямка в утворенні якої беруть участь м'язи верхньої кінцівки має чотири стінки і два отвори.

Передня стінка утворена великим та малим грудними м'язами; задня – підлотковим і великим круглим м'язами та найширшим мязом спини; приссередня – переднім зубчастим мязом, а бічна – плечевою кісткою та м'язами плеча.

Верхній отвір пахвової ямки обмежений І ребром, ключицею з підключичним мязом та верхнім краєм лопатки. Крізь нього проходять з боку шиї великі судини та нерви. Нижній отвір пахвової ямки спереду обмежений нижнім краєм великого грудного м’яза, ззаду – нижнім краєм найширшого м’яза спини, присиредньо – переднім зубчастим мязом та іззовні – плечевою кісткою з м'язами плеча. Пахвова ямка заповнена жировою тканиною, в якій знаходяться різних розмірів лімфатичні вузли.

Ліктьова ямка.

На передній ділянці є ліктьова ямка, обмежена зверху довгасовим та плечовим м'язами, іззовні – плечопроменевимим, а зсередини – круглим мязом – привертачем. У межах ямки, безпосередньо під шкірою, розміщена серединна вена ліктя, а в глибині її лежать плечова артерія та вени, а також серединний нерв.

У нижньому відділені передньої  поверхні передпліччя між сухожилками м'язів – згиначів визначають три борозни. Променева борозна обмежена зовні сухожилком плечепроменевого м'яза, а зсередини – сухожилком променевого м’яза – згинача зап'ястка. У глибині борозни лежить променева артерія, тут звичайно промацують пульсацію її. Крім того, тут розміщуються променеві вени та поверхнева гілка променевого нерва. Серединна борозна утворена назовні сухожилком променевого м’яза - згинача зап'ястка та досередини – сухожилком поверхневого м’яза - згинача пальців. У цій борозні розміщуються посерединний нерв. Ліктьова борозна обмежена ззовні сухожилком поверхневого м’яза – згинача пальців та ліктьового м’яза – згинача зап'ястка. В цій борозні проходять ліктьова артерія, вени та нерви.

Фасціальні перетинки разом з кістками передпліччя формують передню, задню та бічну піхви.